Hastane Telefon Rehberi Birim Acil Servis Poliklinikler Yataklı Servisler Labaratuar DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (1) DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (2) DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (3) DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (4) DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (5) Ameliyathane Bilgi İşlem Çalışan Hakları Birimi Eczane Eğitim Birimi Hasta Hakları Birim Kalite Birimi Kalite Politikamız Poliklinikler Radyoloji Servisler Teknik Servis

DIŞ KAYNAK DÖKÜMAN LİSTESİ (5)


 1.     T.C                        SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2.   Akçakale Devlet Hastanesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ
 1. Dök. Kodu:YÖN-LS-36 Yayın Tarihi: 2011                                                                                                                              Revizyon Tarihi:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rev Tarihi: 04.03.2013                                                               Revizyon No:02 Sayfa No: 1/1
 2. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
 3. Arşiv Mevzuatı
 4. Devlet Arşiv Yönetmeliği
 5. Devlet Memurları Kanunu
 6. Hasta Hakları Yönergesi
 7. Hasta Hakları Yönetmeliği
 8. Kamu İhale Kanunu
 9. Kan Ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
 10. Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği
 11. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
 12. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 13. Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 14. Sağlık Uygulama Tebliği
 15. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 16. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 17. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 18. TS EN ISO 9001-2008 Standardı
 19. Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
 20. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
 21. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 22. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair tebliğ
 23. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
 24.         2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği
 25.         Hemşirelik Yönetmeliği
 26.         Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
 27.         1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 28.         2872 Sayılı Çevre Kanunu
 29.         4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 30.         4857 Sayılı İş Kanunu
 31. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
 32.         Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 33.         Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 34.         Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 35.         Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 36.         Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 37.         Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 38.         Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
 39. Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
 40. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 41. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
 42. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 43. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 44. Gürültü Yönetmeliği
 45. Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması
 46. Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri
 47. Hakkında Yönetmelik
 48. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 49. Makina Emniyeti Yönetmeliği
 50. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
 51. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 52. Sivil Savunma Kanunu
 53. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
 54. Titreşim Yönetmeliği
 55. TS 18001İ ş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 56. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 57. Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği
 58. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
 59. Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları
 60. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 61. İş Ekipmanları Yönetmeliği
 62. İş Güvenlik Kurulu
 63. İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği
 64. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
 65. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
 66. Not: 25.05.2012 tarihinde güncellenmiştir.